Δερματοχειρουργικη

Αφαίρεση Βλαβών Δέρματος

Το δέρμα αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος, που επιτελεί πολυάριθμες διαφορετικές λειτουργίες και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ανθεκτικότητα.

Ωστόσο, κάποιες φορές, οι διάφορες στιβάδες του αναπτύσσουν βλάβες, οι οποίες ποικίλουν από καλοήθεις κύστεις μέχρι καρκίνο του δέρματος.

Πρόκειται για κεχρωσμένες περιοχές επίπεδου ή υπερυψωμένου δέρματος. Ύποπτα στοιχεία θεωρούνται οι πρόσφατες μεταβολές στο σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα της βλάβης, όπως επίσης το ανώμαλο περίγραμμα.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με αυτά τα χαρακτηριστικά, το καλύτερο είναι να αφαιρείται χειρουργικά η βλάβη και να αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση, ώστε να διερευνάται η πιθανή παρουσία κακοήθειας.

Δεν είναι όλοι οι σπίλοι καρκινικοί· κάποιες φορές, αφαιρούνται και για αισθητικούς λόγους.

Η αφαίρεση μιας τέτοιας βλάβης συνιστά, κατά κανόνα, απλή επέμβαση που επιτελείται με τοπική νάρκωση (αφαίρεση δερματικής βλάβης).

Ωστόσο, κάποιες φορές επιλέγεται η γενική αναισθησία, πάντοτε σε συνάρτηση με το μέγεθος, την εντόπιση, το πλήθος των βλαβών, αλλά και τις προτιμήσεις του ασθενούς.

Υπάρχουν πολλών ειδών τέτοιες μικρές διογκώσεις, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Συχνότερες είναι οι σμηγματογόνες και οι επιδερμικές έγκλειστες κύστεις.

Συνήθως, εμφανίζονται στον κορμό και το τριχωτό της κεφαλής. Μπορεί να προκύψουν είτε μετά από τραυματισμό ή ερεθισμό του δέρματος είτε στο έδαφος ενός ανώμαλου τριχοθυλακίου ή σμηγματογόνου αδένα – καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία κύστης γεμάτης κερατίνη ή σμήγμα.

Γενικά, αναπτύσσονται με αργό ρυθμό, αλλά κάποιες φορές επιμολύνονται και σχηματίζουν απόστημα.

Οι ασθενείς επιλέγουν να τις αφαιρέσουν είτε εξαιτίας της ευαισθησίας που συχνά τις συνοδεύει είτε για αισθητικούς λόγους.

Κατά κανόνα, πρόκειται για απλή επέμβαση που γίνεται με τοπική νάρκωση (αφαίρεση δερματικής βλάβης), αν και κάποιες φορές επιλέγεται η γενική αναισθησία, ανάλογα με το μέγεθος, την εντόπιση, το πλήθος των βλαβών, αλλά και τις προτιμήσεις του ασθενούς.

Το λίπωμα είναι μια ευκίνητη διόγκωση λιπώδους ιστού που αναπτύσσεται αργά ανάμεσα στις εξωτερικές στιβάδες του δέρματος και τους μυς.

Συνήθως, αυτές οι βλάβες παρουσιάζονται σε άτομα μέσης ηλικίας, έχουν οικογενή χαρακτήρα (εκδηλώνονται σε άτομα της ίδιας οικογένειας) και μπορεί να συνυπάρχουν περισσότερες της μίας στον ίδιο ασθενή.

Αν γίνουν επώδυνα, ακίνητα (καθηλωθούν στους παρακείμενους ιστούς) ή αυξηθούν σημαντικά σε μέγεθος, τότε πρέπει να αφαιρούνται.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες βλάβες και ανάλογα με την εντόπιση ή όταν υπάρχει υποψία λιποσαρκώματος, μπορεί να προηγηθεί απεικονιστικός έλεγχος, με υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Η αφαίρεση συνιστά, κατά κανόνα, απλή επέμβαση που επιτελείται με τοπική νάρκωση (αφαίρεση δερματικής βλάβης)· η γενική αναισθησία μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με το μέγεθος, την εντόπιση, το πλήθος των βλαβών, αλλά και τις προτιμήσεις του ασθενούς.